Paard als NABOR

Natuurlijk en Bewust Paardrijden

DUO-lessen en PRIVÉ-lessen

Nora halster uit 3.1‘STAP-OP’ – LESSEN VOOR KINDEREN 
Bij Paard als NABOR beginnen de manegelessen voor kinderen met ‘stap-op’-lessen, waarbij het poetsen en opzadelen, alsmede de omgang met pony’s en paarden als belangrijkste aandachtspunten worden gezien. Tevens wordt een aanzet gegeven in het veilig leren begeleiden van een paard en de beginselen van het rijden aangeleerd door middel van voltige.

Nora leidt 3.1

 

rijden in sneeuw.4

VOLWASSENEN 
Aan volwassenen wordt door apons alleen les verzorgd via privébegeleiding/privélessen

 

KINDEREN en JEUGD

Wanneer een kind van (vanaf 13 jr) graag bij Paard als NABOR wil starten met rijden, gebeurt dit doorgaans door het volgen met privélessen . Hoeveel lessen ervoor nodig zijn om aan te kunnen sluiten in een Duo is afhankelijk van de vaardigheid en zelfstandigheid van de nieuwe ruiter.  Natuurlijk is het starten in Duo-les voor jeugd uit deze leeftijdsgroep wél mogelijk wanneer er zich meerdere  jeugdigen gelijktijdig opgeven voor de lessen.

Omdat er doorgaans meer jongere ruiters aangemeld worden starten zij gelijk met het volgen van Duo-lessen.

AL EERDER ERGENS ANDERS GEREDEN EN WIL JE GRAAG BITLOOS LEREN RIJDEN?
Ook dan ben(t) je (u) van harte welkom voor het volgen van lessen bij Paard als NABOR.
Voorafgaand aan indeling in een bestaand duo willen we graag dmv (tenminste één) privéles peilen wat je / uw niveau is, zodat we u op een juiste manier kunnen indelen en het juiste paard voor u kunnen uitkiezen.

INHOUD VAN DE LESSEN
De start-periode, kan voor elke ruiter verschillend van duur kan zijn. Bij kinderen en Jeugd wordt doorgaans gestart met het beoefenen van basisvoltige om de houding zit en het evenwicht te paard goed te ontwikkelen. Dit vormt de basis van waaruit de verdere vorming als ruiter plaats vindt. Bovendien is het ook nog erg leuk om te doen! Na de eerste lessen volgen lessen waarin de beginselen van het sturen van het bitloos opgetoomde paard worden uitgelegd en geoefend. Wanneer hierin een basis is gelegd wordt de ruiter begeleid naar  steeds verdere ontwikkeling op rijtechnisch gebied: het rijden vanuit de basis: balans-zit-benen.

Er wordt een  gevarieerd programma rijden op wei 6 gegeven met daarin themaweken (hierin komt voor alle ruiters (weliswaar aangepast aan het niveau van de groep en de leeftijd van de leerlingen) hetzelfde onderwerp aan bod), dressuur en later ook springen en eventueel rijden op open terrein.
Ruiters met een beperking rijden , wanneer hun rijniveau dit toelaat , gewoon mee in de reguliere groepen, wat het sociale aspect van het paardrijden ten goede komt.

GRAAG MEER INFORMATIE ?
Neem dan contact met ons op via info@paardalsnabor.nl of telefonisch (0168-401617)

AANMELDEN
Wilt u uzelf,  uw zoon / dochter aanmelden voor de lessen bij de ruiterschool van Paard als NABOR , vul dan dit  inschrijfformulier (let op: dit is in PDF-format) in. Druk het indien nodig af. Lever het ingevulde formulier voorafgaand aan de eerste les in bij Paard als NABOR. Dit kan ingescand per mail of via een papieren exemplaar.  Denk ook aan een exemplaar voor uw eigen administratie.

 

Tarieven.

                                                                  contributie tarief (=  per maand vooruit gefactureerd en betaald)                      tarief losse groepsles

KIDNEREN en JEUGD in Duo-les:           16,25 euro per les                                                                                                 19,75 euro per les

Ruiters worden tot de Jeugd gerekend zolang zij studeren. Zodra zij gaan werken vallen zij onder de categorie van de volwassenen                                        

 

VOLWASSENEN   :                                   32,50 euro per les   (privéles)

 

Duo-lessen zijn zo ingedeeld dat zij elke week in dezelfde samenstelling en op hetzelfde moment (dag/tijd) plaats vinden.

Privélessen kunnen per keer worden afgesproken.

 

ALLE lessen duren een half uur. Voorafgaand aan de les verzorgd de ruiter het paard zelf. Voor de kinderen en de jeugd (afhankelijk van het niveau)is hierbij begeleiding aanwezig.

Na afloop van de les wordt het paard door de ruiter zelf naverzorgd. Ook hierbij is er voor de kinderen en de jeugd (afhankelijk van het niveau) begeleiding aanwezig.     

Het leren verzorgen (poetsen en op- / afzadelen) van de paarden maakt deel uit van het lesprogramma.

De ruiter is telkens ruim een uur bezig met het paard.

                                                      

Facebook

SFbBox by website

Youtube

Nieuws

IMAGE Nieuwe lespony's
dinsdag 27 november 2018
Holly en Candy Sinds enkele weken wonen deze twee nieuwe pony's bij Paard als NABOR. Ze worden op dit momenteel stapje voor stapje klaargestoomd... Lees verder...