Paard als NABOR

Natuurlijk en Bewust Paardrijden

Ruiterschool

Nora halster uit 3.1Bij het begin beginnen…3 mogelijkheden

1. De ruiterschool-lessen voor kinderen beginnen met ‘stap-op’-lessen op de zaterdagochtend , waarbij het poetsen en opzadelen, alsmede de omgang met pony’s en paarden als belangrijkste aandachtspunten worden gezien. Rijden gebeurt net zo lang aangelijnd tot de ruiter voldoende vertrouwen heeft om 'los' zelf de pony te gaan leren besturen. De ruiter heeft zo alle tijd om zich de zachte rijtechnieken eigen te maken.

2. Bij Paard als NABOR kunnen beginnende ruiters ook starten met het volgen van een instructie week. Dit zijn een soort kampweken in de zomervakantie, waarin de kinderen de gehele week overdag op de manege zijn. In deze weken krijgen ze een zeer gevarieerd programma met allerlei bezigheden op paardengebied. Degenen die al kunnen rijden en voltigeren, rijden iedere dag. De andere deelnemers doen iedere dag voltige. Er wordt ook theorieles gegeven, spelletjes gedaan, er wordt geholpen bij de dagelijkse verzorging van de dieren en noem maar op. Na deze week hebben de meeste kinderen veel meer vertrouwen en handigheid ontwikkeld, dan wanneer ze enkel lessen volgen. (zie ook instructieweken)

3. Bij aanmelding van 3 à 4 nieuwe kinderen is het mogelijk een nieuwe stap-op-les te starten op een tijdstip door de week. Hierbij lerren de kindern ook eerst de vaardigheden omtrent poetsen en omgang met de pony. Daarna volgt een periode van het leren van basisvoltige:  zeer nuttige vaardigheden met betrekking tot het balanceren op de paardenrug en het rijden later. Wanneer de groep voldoende vaardigheid en vertrouwen heeft opgebouwd met de voltige, gaan de ruiters elkaar helpen bij het rijden (de één leidt, de ander rijdt, en halverwege wisselen we om). Op deze manier worden zowel de vaardigheden van het aan de hand begeleiden van een paard als het rijden erop geoefend en groeien ruiters toe naar het zelfstandig berijden van een pony.
    
Nora.opstappen.1.1
Na deze ‘stap-op’ periode worden de lessen vervolgd door rijden in groepsverband. Deze lessen vinden altijd plaats op een door-de-weekse dag. Hier zal een gevarieerd programma worden gegeven met daarin themaweken en dressuur en later ook springen en buitenritten.
De groepsgrootte is maximaal 6 personen. De minimale leeftijd waarop gestart kan worden met paardrijden in een stap-op-groep is vanaf groep 4, dus ongeveer 7 à 8 jaar. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met voornamelijk de rijvaardigheid van de ruiters. Leeftijd en eventuele beperkingen spelen hierbij een ondergeschikte rol. Hierdoor zijn de groepen vaak een gemêleerd gezelschap, wat het sociale aspect van het paardrijden ten goede komt.

Indien een jonger kind héél graag toch wil starten met paardrijden kan hierover overlegd worden met de leiding van Paard als NABOR. Per geval kunnen we dan bezien wat de eventuele opties en mogelijkheden zijn.

In het bedrijf wordt getracht om kinderen met een handicap zo normaal mogelijk mee te laten functioneren, zowel in de lessen als daar omheen. Zij rijden daarom gewoon tussen de ‘normale’ kinderen, terwijl er toch zoveel mogelijk maatwerk geleverd wordt. De beperkingen kunnen uiteenlopen van zuiver fysieke en motorische problemen tot (psycho)-sociale problemen, leerproblemen, hoogbegaafdheid en combinaties hiervan.

De reguliere lessen worden gegeven op maandag tot en met vrijdag, na schooltijd en ’s avonds. Op zaterdag worden er geen reguliere lessen gegeven. Wel zijn op zaterdag de lessen voor aangepast rijden in groepsverband en enekel lessen voor startende ruiters. Ook zijn er op veel zaterdagen andere activiteiten waaraan je mee kan doen. (zie ook activiteitenkalender)

Wilt u uw zoon, dochter of uzelf opgeven voor paardrijlessen, vul dan het INSCHRIJFFORMULIER in.

Facebook

SFbBox by website

Youtube

Nieuws

IMAGE Nieuwe lespony's
dinsdag 27 november 2018
Holly en Candy Sinds enkele weken wonen deze twee nieuwe pony's bij Paard als NABOR. Ze worden op dit momenteel stapje voor stapje klaargestoomd... Lees verder...